Home

Home-voorganger-min
Welkom bij Hervormd Krispijn
Wij zijn een open en gastvrije kerk in Krispijn. Gericht op de wijk om te helpen en te vertellen over Jezus. Gericht op elkaar om elkaar op te bouwen, te bemoedigen en op God te wijzen.

De dienst van afgelopen zondag

Verbinding, dat kenmerkt de gemeente van Krispijn. Een kleine gemeente die ‘oog voor elkaar’ echt invulling geeft.

Eric en Mariëlle Zendelingen van 2013-2018

Onze gemeente in getallen

Ik zie dat de bijbel wordt gebruikt als leidraad en er in de diensten ook praktische invulling aan wordt gegeven. Dat vind ik persoonlijk belangrijk.

Thirsa Uitgezonden naar Bolivia

Voorganger

Ik ben Joren Menkveld en sinds 2017 werk ik met veel plezier in de kerk in Krispijn. Het is geweldig om in deze wijk bezig te zijn. Ik houd van mensen om mij heen, van gesprekken die echt ergens over gaan. Het liefst over God en hoe geloof te maken heeft met het dagelijks leven. Want volgens mij verandert geloof alles, het geeft een nieuwe blik op het leven.

De gemeente is een plek waar vragen gesteld mogen worden en mensen ook willen luisteren als er niet altijd antwoorden zijn.

Gerben en Elsbeth Gemeenteleden
Op 4 november was er een ontmoeting van de kerkraden van de pkn in Dordrecht. We hadden het die avonden over liederen en deelden ons favoriete lied met elkaar. Er kwamen allerlei liederen voorbij, maar het viel mij op dat voor veel mensen de Psalmen toch een bijzondere plek hadden. Met name naarmate mensen ouder …
Opnieuw een stukje over een vraag die mij gesteld werd. Dit keer door een christen, iemand die ik behoorlijk waardeer en haast nog meer tijd met kerk bezig is als ik zelf (en dan geen betaalde functie in de kerk heeft). Deze persoon zei: “soms dan kijk ik naar wat ik doe en dat stelt …
Opnieuw een verhaal over een vraag die iemand mij stelde in gesprek. “Wat betekent je geloof eigenlijk voor je?” Tot mijn eigen schrik had ik mijn antwoord niet eens meteen paraat en ik was nog wel in functie als voorganger! Gelukkig kwam er wel wat uit, werd ik ook weer even stilgezet bij hoe belangrijk …

In de diensten waarderen wij de liturgie die zich kenmerkt door structuur en waarbinnen gemeenteleden regelmatig een inbreng hebben. In deze gemeente mag je jezelf zijn en dat is heerlijk.

Jan en Sandra Gemeenteleden