Ervaringen


Gerben en Elsbeth Gemeenteleden

In 2016 zijn we getrouwd en in Dordrecht komen wonen. We bezochten op een zondag een dienst. Voor we het wisten nog één en nog één. Het ging vanzelf. We voelden ons hier thuis. En in mum van tijd waren we gewoon lid en hebben het toen maar officieel gemaakt. De eerste periode van ons huwelijk was soms best lastig. Daarin leerden we de gemeente kennen als een hele warme plek, vol met mensen die met je mee leven. Blij werd je begroet als het een week lukte om (samen) naar de kerk te komen. Er werd belangstellend gevraagd hoe het ging als je een week niet was geweest. En ook praktisch staken mensen geregeld hun handen uit de mouwen. Precies zoals een kerk hoort te zijn. Een liefdevolle omgeving waar mensen oog hebben voor elkaar en zo iets laten zien van God. De gemeente is ook een plek waar wij zoeken. Zoeken naar wie God is. Welke weg gaat Hij in deze wereld en in ons leven? Het is de plek waar vragen gesteld mogen worden en mensen ook willen luisteren als er niet altijd antwoorden zijn. Ook daarin zijn we blij bij deze gemeente te mogen horen. Om te zoeken en dat niet altijd alleen te hoeven doen.

Jan en Sandra Gemeenteleden

Eind 2013 kwamen wij in de Hervormde wijkgemeente Krispijn terecht. Daar werden we warm welkom geheten! Het bijzondere aan deze gemeente is dat, ondanks zulke verschillende achtergronden en meningen, de Bijbel centraal staat. Daar wordt telkens op teruggegrepen, dat is onze basis. Met elkaar zoeken we naar wat God wil. Hierdoor groeien we -persoonlijk en met elkaar als gemeente- in ons geloof! Dit vinden we echt een zegen. In de diensten waarderen wij de liturgie die zich kenmerkt door structuur en waarbinnen gemeenteleden regelmatig een inbreng hebben. Dit draagt bij aan onderlinge verbondenheid. In deze gemeente mag je jezelf zijn en dat is heerlijk. De mening van gemeenteleden doet ertoe, ook bij beleidsmatige zaken. Dit botst ook wel eens en het schuurt wel eens. Maar door openheid en veel gesprekken, komen we hierna toch nader tot elkaar. In deze gemeente hebben we ook nieuwe en diepe vriendschappen gesloten. Ook onze kinderen voelen zich op hun plek en gaan met enthousiasme naar de kerk. Ook zij groeien in hun geloof door de Bijbelteksten die ze leren, de kindernevendienst, de kindermomenten voor in de kerk, de club, maar ook door de persoonlijke aandacht van andere gemeenteleden. We zijn dankbaar dat we deel uit mogen maken van deze gemeente!

Wil Gemeentelid

De start met de gemeente was heel fijn. Al snel kwam de dominee langs voor een gesprek om kennis te maken, later ook nog Edwin voor een interview, zodat ik mij kon voorstellen in de nieuwsbrief. Na een paar maanden ben ik naar de gemeente gegaan en dat was als een warm bad. Ik had al snel goed contact met de jongeren in de gemeente. Na een tijdje pakte ik ook wat taken op zoals de deurdienst. Ik hoop dat de gemeente zoals ze nu is voort kan blijven bestaan. Niet alle dominees die komen spreken me aan, maar met de dominees van de gemeente heb ik steeds wel een klik gehad. Ik vind het fijn dat het een samenhorige gemeente is, de mensen zijn er voor elkaar en bidden voor elkaar. Juist ook dat bidden vind ik erg belangrijk. Ik voel me thuis in de gemeente.

Thirsa Uitgezonden naar Bolivia

De Hervormde Gemeente Krispijn ervaar ik als een warme gemeente. Waar oog is voor elkaar en waar persoonlijk contact en gastvrijheid een belangrijk onderdeel zijn. Daarnaast zie ik dat de bijbel wordt gebruikt als leidraad en er in de diensten ook praktische invulling aan wordt gegeven, wat ik persoonlijk belangrijk vind. Het persoonlijke, warme contact is wat ik erg waardeer. Ook nu ik in Bolivia woon en op afstand verbonden ben met de gemeente. Via de mail en/of blog ontvang ik vaak bemoedigingen en steun van gemeenteleden in het werk wat ik mag doen. Ook voordat ik de stap nam om terug te gaan naar Cochabamba heb ik de gemeente als ondersteuning  ervaren doordat zij mij op geestelijk gebied toerusting heeft kunnen bieden. Op afstand verbonden blijven, blijft een uitdaging, omdat dit nu eenmaal lastiger gaat. Maar ik ervaar de band die ik heb als zegen op mijn leven hier.

Eric en Mariëlle Zendelingen van 2013-2018

Slechts een jaar waren we lid bij de gemeente Krispijn toen we uitgezonden werden naar Bonaire. Nu vijf jaar later kijken we nog steeds met een goed gevoel daar op terug. Ik weet nog heel goed dat er tijdens een bijbelstudie op een doordeweekse avond bij ons thuis iemand zei: God houdt van jou, God houdt van jouw avontuur en Hij zal dat zegenen. Het was de laatste duw richting een ‘ja’ aan vijf jaar Bonaire. In deze vijf jaar heeft gemeente Krispijn haar warmte ook blijvend gegeven. Het wekelijks bidden in de dienst, het regelmatig collecteren en de mooie pakketjes die we rond kerst mochten ontvangen…. Voor ons een blijk van enorme betrokkenheid. Verbinding, dat kenmerkt de gemeente van Krispijn. Een kleine gemeente die ‘oog voor elkaar’ echt invulling geeft. Waar het soms maanden kan duren voor je een gevoel van ‘één van ons’ ervaart, is dat bij gemeente Krispijn totaal anders. De impact die Gods liefde heeft op ons leven, vertaalt zich bij de gemeente Krispijn in het doorgeven van die impact op het leven van de naaste. Dichtbij, heel concreet met hulp in de wijk Krispijn, en ver weg heel concreet door het steunen van mensen in zendingsgebieden. Na ruim vijf jaar kwamen we terug in een zondagse bijeenkomst in de kerk. Direct was er dezelfde betrokkenheid als jaren geleden. Even leek het alsof we niet weg waren geweest. We waren weer thuis..