Jeugd

We zijn een gemeente waar veel kinderen zijn. Juist ook voor kinderen vinden we het belangrijk dat ze leren over God tijdens het opgroeien. We zetten ons er dus voor in dat ze dat ook ontdekken op een manier die voor hen toegankelijk is.

Juist voor kinderen vinden we het belangrijk dat ze leren over God tijdens het opgroeien.

Allereerst is er tijdens de dienst op zondag oppas jongste kinderen en kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Daar horen ze een Bijbelverhaal op hun eigen niveau en verwerken ze dat in een knutsel of spel.

Daarnaast wordt er ook buiten de dienst het een en ander georganiseerd. Voor de kinderen vanaf groep 6-8 is er de kidsclub. Deze club komt elke drie weken bij elkaar. Op een avond gaan de kinderen ook hier in gesprek over geloof en doen ze daarna een knutselwerk of een spel dat daar mee te maken heeft.

De mentor heeft de komende jaren extra aandacht voor zijn/haar tiener!

Als de kinderen de basisschool verlaten starten er ook vanuit de kerk andere projecten. Allereerst hebben we een tienermentoraat. Elke tiener krijgt een volwassen gemeentelid toegewezen. Deze heeft de komende jaren extra aandacht voor zijn/haar tiener. Door regelmatig te vragen hoe het gaat, zo nu en dan samen af te spreken of iets te ondernemen en door extra voor de tiener te bidden. Zo hopen we een brug te slaan tussen generaties en ervoor te zorgen dat de tiener ook een vertrouwenspersoon heeft binnen de gemeente.

Op hun twaalfde start ook de catechese. Hierin ontmoeten de tieners elkaar onder leiding van een gemeentelid, elke twee weken om een avond te praten en leren over God, geloof en kerk. Door de jaren heen komen alle verschillende thema’s langs en we hopen dat na een aantal jaren ook zelf een keuze willen maken voor God en belijdenis doen in de gemeente.

Naast de ‘gewone’ catechese zijn er ook tieneravond. Deze zijn iets uitgebreider en daarin wordt een thema ook wat meer uitgediept en wat meer persoonlijk gemaakt. Verder is er op tieneravonden ook alle tijd voor ontspanning en vrolijkheid.