Leiding

Wie heeft de leiding in onze gemeente? Allereerst God zelf, dat bedoelen we niet als loze kreet, maar we verwachten oprecht dat God ons als gemeente leidt op de weg die we mogen gaan. Samen bidden, zingen en Bijbellezen zijn zeker zo belangrijk in het zoeken van richting als beleidsplannen en vergaderingen. Maar er zijn dus wel beleidsplannen en vergaderingen en er wordt vakkundig leiding gegeven aan onze gemeente. We stellen u voor aan een aantal belangrijke onderdelen van de leiding van de gemeente:

Kerkenraad

De baas in de kerk is niet een persoon, maar een groep mannen en vrouwen. Samen vormen zij de kerkenraad. We willen in onze kerkenraad een gevarieerde groep die de breedte van de gemeente weerspiegelt. Verwacht ook geen grote, afstandelijke of strakke kerkenraad, meestal zitten ze gewoon als gemeenteleden onder de gemeente. Iedereen heeft daarin zijn eigen taak. Sommige kerkenraadsleden gaan over heel praktische financiële zaken (kerkrentmeesters), anderen over wat we als kerk uitdelen aan mensen die het nodig hebben (Diakenen), tot slot zijn er nog degenen die zorgen voor de activiteiten en het omzien naar elkaar in de gemeente (ouderlingen).

Scriba

De scriba, of secretaris, van de gemeente is een belangrijk persoon voor u. Voor alle praktische zaken is hij het eerste aanspreekpunt. Hij stelt zich aan u voor en legt u uit wat hij voor u kan betekenen:

“Mijn naam is Willem Jan. Mijn vrouw en ik zijn in 2012 in Dordrecht komen worden en zijn in dat jaar ook lid geworden van de Hervormde Wijkgemeente Krispijn. Na enkele jaren in de gemeente ben ik gevraagd om lid te worden van de kerkenraad. Als secretaris, of scriba zoals dat in de kerk heet, ben ik eigenlijk de ‘schrijver’ van de gemeente. Ook ben ik het aanspreekpunt voor vragen, voor inschrijving van nieuwe leden en heel veel andere praktische zaken. Daarnaast ben ik als één van de kerkenraadsleden, samen met de anderen, verantwoordelijk voor het beleid en het reilen en zeilen in de gemeente. In mijn werk als werktuigbouwkundige ben ik dagelijks bezig met techniek, ook heel praktisch dus. Dat is ook wel kenmerkend voor mijn manier van geloven en mijn relatie met God. Vertrouwen en geloven is het fundament onder mijn bestaan. Ik geniet van Gods prachtige schepping maar maak mij ook zorgen over alle destructie en geweld. De vriendschappen en de steun in vreugde en verdriet in de gemeente zijn voor mij blijken van Gods liefde.”

U kunt via het contactformulier contact opnemen met de scriba.

Voorganger

De voorganger is misschien wel de bekendste rol in de kerk en je vindt hem tijdens kerkdiensten vaak vooraan, waar hij bid, leest en preekt. Ook als je lid wordt van de gemeente zul je als een van de eerste mensen kennis maken met de voorganger. Voor alle inhoudelijke vragen of zaken is hij het eerste aanspreekpunt.

Onze voorganger Joren Menkveld is na 5 mooie jaren in onze wijkgemeente vertrokken naar een nieuwe gemeente. Dit maakt dat wij op zoek zijn naar een nieuwe voorganger. Benieuwd naar de vacature? Vacature voorganger Hervormd Krispijn