Privacyverklaring

Omgang met persoonlijke gegevens

Sinds 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. De wet heeft ook invloed op onze wijkgemeente. In samenwerking met Hervormde Gemeente Dordrecht hebben wij een privacy statement gemaakt. In dit document zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

  • Algemeen
  • Verwerkingen vanwege de algemene organisatie & ledenadministratie
  • Verwerkingen vanwege het plaatselijk leven en werken van de kerk
  • Bewaartermijnen
  • Doorgifte aan derden

De statement is in dit document inzichtelijk.